Ett varmt Tack för en fantastisk tid!


Vi avslutar våra avtal
2016-12-31 avslutar Gnistbildning AB verksamheten som samarbetspartner till Arbetsförmedlingen och anordnare i Malmö för Stöd och Matchning och Sysselsättningsfas.

Vi vill tacka Dig, som vi har fått förmånen och förtroendet att möta som kollega "mellan jobb" hos oss. Många har blivit vänner för livet. Det har varit fantastiskt att få vara med i processen att utveckla möjligheter och upptäcka dolda förmågor.

Vårt varma tack
Vårt varmt tack vill vi också rikta till Dig, som i Din roll på Arbetsförmedlingen, som affärskontakt eller personal varit vårt stöd i att berika arbetsmarknaden med engagerad och kompetent personal. Ditt tålamod och genuint positiva inställning har gjort att vi tillsammans lyckats få ut många i utbildning eller arbete. Vi kanske ses igen i andra sammanhang i framtiden.

Ett stort tack för en oförglömlig tid och många lyckönskningar inför framtiden.
Vänliga hälsningar
Marika Lindberg
VD Gnistbildning AB
Direkt:0701-420373
marika.gnistbildning@gmail.com